Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η προστασία αποτελούν τις λέξεις κλειδιά των δράσεων που προωθούνται μέσω από το έργο BEST και στηρίζονται στην αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών μέσων για την ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας των τοπικών κοινοτήτων. 

πωσ

Το σύστημα βασίζεται σε ένα δίκτυο αισθητήρων που θα παρακολουθούν πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους ταυτόχρονα και συνεχώς, συνδεδεμένες με μια ψηφιακή πλατφόρμα για ανάλυση, σύγκριση και αρχειοθέτηση. Αυτό στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που επιτρέπει την αξιολόγηση των αλλαγών στη βιοποικιλότητα και την άμεση παρέμβαση σε κρίσιμα σημεία με την πάροδο του χρόνου.

ΠΟΙΟΙ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα φροντίσει για τη διαδικτυακή χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας το σύστημα WEB GIS, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση της βιοποικιλότητας σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις διασυνοριακές περιοχές που εμπλέκονται στο Έργο. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με τη συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα αναπτύξει το σύστημα υπολογιστών και θα παράγει τεχνολογικά όργανα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αισθητήρες) για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Καθήκον της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η ανάπτυξη μιας αιχμής πλατφόρμας φασματομετρίας μάζας και εργαλείων για τον εντοπισμό και την αρχειοθέτηση ψηφιακών αποτυπωμάτων ζωντανών οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών κωδικών για διασυνοριακά βοτανικά είδη.

ΠΟΥ

Το έργο θα επικεντρωθεί σε δύο πιλοτικές περιοχές στην Απουλία: το πρώτο πιλοτικό έργο περιλαμβάνει μια περιοχή που εκτείνεται μεταξύ Polignano a Mare, Monopoli, Fasano και Ostuni στην ακτή της Αδριατικής και το Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο Mar Piccolo στον Τάραντα στις ακτές του Ιονίου. Η δεύτερη πιλοτική δραστηριότητα θα εξετάσει τις επιπτώσεις των επεμβατικών ειδών και ιδίως τις επιδράσεις της Xylella και θα επικεντρωθεί κυρίως στην περιοχή Σαλέντο,

Μετάβαση στο περιεχόμενο