Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Πιλοτικές Μελέτες Απουλία

11.02.2022

Μετά από μια πρώτη περίοδο εύρεσης στοιχείων για έναν κατάλογο μη ιθαγενών ειδών που υπάρχουν στην Απουλία, βάσει βιβλιογραφικών/τεκμηριωτικών αναλύσεων ή/και προηγούμενων μελετών, συνολικά 50 είδη έχουν αναγνωριστεί ως προτεραιότητας εδώ. Για αυτά, έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή πλήρων προφίλ που περιέχουν τα ακόλουθα: χαρακτηριστικά, επεμβατικότητα, διείσδυση και εντοπισμό. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να ανοίξετε το έγγραφο σε μορφή pdf και των 50 προφίλ.

Profilis

Πρωτόκολλο Παρακολούθησης Απουλία

29.04.2022

Περιλαμβάνει για κάθε μακρο-κατηγορία (χερσαία φυτά, φυτά γλυκού νερού, θαλάσσια φυτά, ελεύθερα κινούμενα και στατικά ζώα της ξηράς, ζώα του γλυκού νερού, θαλάσσια ζώα): λειτουργίες παρακολούθησης, με καθορισμένες μεθόδους, μεταβλητές προς μέτρηση, χρονοδιαγράμματα, συχνότητα δειγματοληψίας, τον άνθρωπο αναγκαίους πόρους, εξοπλισμό, κόστος και στόχους.

Report

Αναλυτικό πλάνο παρακολούθησης και σχέδιο δράσης για το είδος Callinectes sapidus (μπλε καβούρι).

29.04.2022

Σχέδια παρακολούθησης και περιορισμού του είδους Callinectes sapidus στις υφάλμυρες λίμνες Lesina και Varano, που βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου Gargano.

Report

Αναλυτικό πλάνο παρακολούθησης και σχέδιο δράσης για το είδος Opuntia spp. (φραγκόσυκο)

29.04.2022

Σχέδια παρακολούθησης και περιορισμού/εκρίζωσης για το Opuntia spp. Στα νησιά Τρεμίτη.

Report

Αναλυτικό πλάνο παρακολούθησης και σχέδιο δράσης για τα είδη Carpobrotus edulis, Micropterus salmoides, Trachemys scripta.

01.09.2022

Σχέδιο δράσης αναφερόταν στο Carpobrotus edulis γνωστό ως το εδώδιμο Hottentots fig.

Report

Σχέδιο δράσης που σχετίζεται με το είδος Micropterus salmoides, εντός του περιφερειακού φυσικού πάρκου του ποταμού Ofanto.

Report

Σχέδιο δράσης που σχετίζεται με το είδος Trachemys scripta, γνωστό ως αμερικανική χελώνα λιμνών, εντός του φυσικού καταφυγίου Torre Guaceto State.

Report

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

Συλλογή στοιχείων για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα μεταβατικά οικοσυστήματα

11.02.2022

Περιλαμβάνει τη μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των βιοτικών (κοραλλιογενών) υφάλων της περιφερειακής ζώνης και μελέτες συνόλων ζωής από ημίσκοτεινα και σκοτεινά σπήλαια που βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: Polignano a Mare, Monopoli, Fasano και Ostuni. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ασχολήθηκαν με την σύνθεση των πανίδων της βενθικής ζώνης και την κατανομή αυτής της πανίδας στους βυθούς της Ταραντίνης.

Report

Profilis

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Πιλοτική Δράση 1 Απουλία: Ανάλυση στοιχείων

29.04.2022

Περιλαμβάνει ανάλυση τελευταίας τεχνολογίας παραδοσιακά καλλιεργούμενων ειδών στις πιλοτικές περιοχές αυτού του έργου, μέσω βιβλιογραφικών ιστορικών και τεκμηριωτικών αναλύσεων ή/και προηγούμενων μελετών και επιτόπιων ερευνών, επίσης με αναφορά σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το Περιφερειακό Τμήμα της Απουλίας Γεωργίας και Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο PSR (Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Απουλία 2014-2020 – ρήτρα 10.2.1 – Έργα για την αποτίμηση και τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία.

Report

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Πιλοτική Δράση 1 Απουλία: Ανάλυση στοιχείων

29.04.2022

Περιλαμβάνει διερευνητική ανάλυση για την παρουσία επιζήμιων χωροκατακτητικών εντόμων και του είδους Philaenus spumarius (L.) στην Πιλοτική Περιοχή 2 του έργου BEST, και το σχέδιο παρακολούθησης που θα πραγματοποιηθεί, με στόχο τον εντοπισμό και τη δειγματοληψία του είδους (Philaenus spumarius) και φορείς της Xylella fastidiosa, της λευκής μύγας Aleurocanthus spiniferus και της ψυλλίδας Macrohomotoma gladiata

Report 1

Report 2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δίκτυο Παρακολούθησης

02.07.2022


Ανάλυση της δυναμικής των παράκτιων περιοχών

Περιλαμβάνει (πρώτον) τον ορισμό του δικτύου παρακολούθησης για την παρατήρηση και τη μέτρηση διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και (δεύτερον) τον ορισμό του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων.

 

Report 1

Cartographic tables

Report 1

Καταγραφη της ποδειδωνιασ στα νησια λαγουδια τησ κερκυρασ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημοσίευσε βίντεο με την καταγραφή της Ποσειδωνίας στα νησιά Λαγούδια στην Κέρκυρα. Η καταγραφή της Ποσειδωνίας και η λήψη του βίντεο πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια Γκιώνη Βοϊσάβα, στο πλαίσιο των δράσεων χαρτογράφησης των πιέσεων και των απειλών στα υδάτινα οικοσυστήματα των Ιονίων Νήσων.
Οι βραχώδεις νησίδες Λαγούδια βρίσκονται στα δυτικά της παραλίας του Ίσσου στη νότια Κέρκυρα, θεωρούνται βιότοποι ιδιαίτερης σημασίας για τη μετανάστευση των πουλιών, ενώ αποτελούν τμήμα της ευρύτερης προστατευμένης από το δίκτυο Natura 2000 περιοχής της Λιμνοθάλασσας Κορισσίων.

 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εξέδωσε το βιβλίο «Λιβελούλες της Κέρκυρας»

Στο πλαίσιο του έργου BEST η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχώρησε στην έκδοση βιβλίου με τίτλο «Λιβελούλες της Κέρκυρας». Το βιβλίο αποτελεί ένα φωτογραφικό οδοιπορικό με στοιχεία βιολογίας, μέσα από τις σελίδες του οποίου παρουσιάζονται ορισμένα διαφορετικά είδη και υποείδη λιβελούλων που συναντώνται στην Κέρκυρα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθούν μέσω του έργου BEST τα τόσο ενδιαφέροντα και ωφέλιμα αυτά έντομα, επισημαίνοντας την ανάγκη για την προστασία τους σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη προστασία των οικοτόπων (βιότοπων) τους. Στην ερευνητική ομάδα που συνεργάστηκε και επιμελήθηκε το περιεχόμενο του βιβλίου συμμετείχαν οι: Σταμάτης- Κωνσταντίνος Γκίνης, Σπυρίδων Γκίνης, Βοϊσάβα Γκιώνη και Ευτυχία Τζαφέστα.

Δημιουργία λέσχης «φίλων της βιοποικιλότητας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου BEST δημιουργήθηκε μία λέσχη φιλίας με επωνυμία «Λέσχη Φίλων της Βιοποικιλότητας».

 Σκοπός της λέσχης ήταν η εξοικείωση των μελών της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του αγροτικού και υδάτινου κόσμου μέσα από δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, με στόχο την ανάπτυξη ευαισθησίας και αλληλεγγύης μέσω της κοινωνικής συναναστροφής με άτομα ιδίων ενδιαφερόντων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.

Ειδικότερα:

  1. Στην 1η διαδικτυακή συνάντηση παρουσιάστηκε μαγνητοσκοπημένη διάλεξη που εμπεριείχε βασικές πληροφορίες για την έννοια της βιοποικιλότητας, την αειφόρο ανάπτυξη, τη βιώσιμη γεωργία και την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με σκοπό να υπάρξει σαφής επεξήγηση αυτών των εννοιών σε όλους τους συμμετέχοντες.
  2. Στη 2η διαδικτυακή συνάντηση παρουσιάστηκε βιντεοσκοπημένο εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας 30’ όπου ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για τον αγροτουρισμό, τους στόχους και τα πλεονεκτήματα του αγροτουρισμού αλλά και τις δυσμενείς επιπτώσεις του.
  3. Στην 3η διαδικτυακή συνάντηση παρουσιάστηκε εκπαιδευτικό βίντεο διάρκειας 45’ με σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη χλωρίδα της ΠΔΕ και την πανίδα. Στο υλικό αυτό έγινε εκτενής περιγραφή στα είδη της πανίδας της Δυτική Ελλάδας και στις συνθήκες που αυτά διαβιούν, έγινε αναφορά στην Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της υποδομής αυτής και τις μελλοντικές δράσεις από την ΠΔΕ.

Η συμμετοχή στη Λέσχη ήταν και εξακολουθεί να είναι δωρεάν και όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να το κάνουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://forms.gle/HZF2qrmzoRPDvbxp9

Μετάβαση στο περιεχόμενο