Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

BEST “Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων της γεωργικής και της υδατικής βιοποικιλότητας ενισχύοντας τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη”. Περιλαμβάνεται στα έργα στρατηγικής σημασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2 – «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση».

Ελλάδα και Ιταλία, δυο γειτονικές χώρες με πλούσια κοινή κληρονομιά, συνεργάζονται σε έργα για περισσότερο από 25 χρόνια.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Από την Ελλάδα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος)
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Από την Ιταλία
Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας.

Διάρκεια έργου: 01.07.2019 – 30.06.2022

Προϋπολογισμός έργου: € 5.380.000,00 (85% χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Μετάβαση στο περιεχόμενο